Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

O firme

Integra TDS, s.r.o. je malá firma zameraná na presné kryštalograficky orientované tvarovanie kryštálov, najmä germánia a kremíka. Vo forme podobnej spin-off spoločnosti pochádzajúcej z akademického prostredia začala výrobu monochromátorov pre rtg difraktometriu v roku 1997. V dnešnej právnej forme pôsobí od roku 2005. Okrem veľkého priemyselného partnera v oblasti rtg difraktometrov je firma dodávateľom pre výskumné, univerzitné a synchrotrónové laboratóriá.

Prostredníctvom svojich pracovníkov má firma množstvo spoluprác a účastí v národných a medzinárodných výskumných projektoch. Má kvalifikované aktivity v rôznych oblastiach rtg optiky nielen pre difraktometriu, ale aj pre ďalšie laboratórne a synchrotrónové rtg techniky a technológie, vrátane

- vysokorozlišovacej rtg difraktometrie

- reflektometrie

- malouhlového rozptylu SAX a GISAX

- rtg zobrazovania

- nízkorozptylových podložiek.

Zámerom firmy je udržať si a zlepšovať jej pozíciu v tejto vysoko inovatívnej oblasti, menovite prostredníctvom výskumných spoluprác, spoločných projektov a technologických transferov.