Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Here we publish documents according to the Slovak law 25/2006 about public procurement (in slovak)

p.č. NÁZOV OBSTARÁVANIA DOKUMENT vo formáte  PDF ZVEREJNENÉ
1 Difraktometer DIFRAKTOMETER 1.10.2012
2 Úprava vody
ÚPRAVA VODY 18.10.2012
3
Zavedenie optického kábla
a vysokorýchlostného internetu
25.10.2012
4 Dodanie a montáž nanoobrábacieho centra NANOOBRÁBACIE CENTRUM 22.1.2013
5 Žiadosť o nápravu, §136 - odpoveď Žiadosť o nápravu, §136 - odpoveď 1.3.2013
6 PRIESKUM TRHU K PREDPOKLADANEJ HODNOTE  
NA BEZDISLOKAČNÝ GERMÁNIOVÝ MONOKRYŠTÁL
Prieskum trhu k predpokl. hodn. bezdisl. germ. monokryštálu
24.3.2014
7 Zákazka na dodanie tovaru – Bezdislokačného germániového monokryštálu Výzva na predkladanie ponúk na dodanie Bezdislokačného germániového monokryštálu 2.4.2014