Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Výrobky

 

- Symetrické germániové a kremíkové jednoodrazové kryštály ako štandardy alebo  referenčné kryštály

- Symetrické a asymetrické dvojodrazové kanálové monochromátory

- Symetrické jedno- a trojodrazové kanálové analyzátory

- Symetrické a asymetrické štvorodrazové (Bartelsove) kanálové monochromátory

- Monolitické verzie štvorodrazových kanálových monochromátorov

- Monochromátory so zmenšením/zväčšením profilu rtg lúča

- Zobrazovacie monochromátory s rtg zväčšovaním

Nízkorozptyľujúce podložky FZSi(510) alebo (910)