Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Here we publish invoices,orders and contracts according to Slovak government statement No. 491/2010 (in slovak)

CONTRACTS

p.č. PDF Číslo zmluvy Predmet zmluvy Druhá zmluvná strana Uzavretá dňa Dátum zverejnenia
1 Úprava vody Zariadenie na úpravu vody v polovodičovej kvalite BMT, s.r.o Piešťany 6.12.2012 7.12.2012
2 Optický kábel   Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 2.1.2013 3.1.2013
3 Difraktomer Dodanie a montáž vysokorozlišovacieho rtg difraktomera Bruker AXS, GmbH, Karslruhe 4.6.2013 5.6.2013
4 Nanoobrábacie centrum Dodanie a montáž Nanoobrábacieho centra na výskum technológie pre rtg optiku LAO-prumyslové systémy, s.r.o., Praha 4.6.2013 5.6.2013
5 Dodatok č.1 Dodanie a montáž Nanoobrábacieho centra na výskum technológie pre rtg optiku - dodatok č.1 LAO-prumyslové systémy, s.r.o., Praha 11.10.2013
14.10.2013

ORDERS

INVOICES