Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Na tomto mieste postupne uverejňujeme dokumenty v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - projekty EÚ

p.č. NÁZOV OBSTARÁVANIA DOKUMENT vo formáte  PDF ZVEREJNENÉ
1 Difraktometer DIFRAKTOMETER 1.10.2012
2 Úprava vody
ÚPRAVA VODY 18.10.2012
3
Zavedenie optického kábla
a vysokorýchlostného internetu
25.10.2012
4 Dodanie a montáž nanoobrábacieho centra NANOOBRÁBACIE CENTRUM 22.1.2013
5 Žiadosť o nápravu, §136 - odpoveď Žiadosť o nápravu, §136 - odpoveď 1.3.2013
6 PRIESKUM TRHU K PREDPOKLADANEJ HODNOTE  
NA BEZDISLOKAČNÝ GERMÁNIOVÝ MONOKRYŠTÁL
Prieskum trhu k predpokl. hodn. bezdisl. germ. monokryštálu
24.3.2014
7  Zákazka na dodanie tovaru – Bezdislokačného germániového monokryštálu Výzva na predkladanie ponúk na dodanie Bezdislokačného germániového monokryštálu 2.4.2014 
8 Prieskum trhu k prepodkladanej hodnote na dodanie podložiek, leštív a polovodičov kremíka Prieskum trhu k predpokladanej hodnote na dodanie podložiek, leštív a polovodičov kremíka 15.8.2014
9 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie leštiacich podložiek, leštív a polovodičov kremíka Výzva na predkladanie ponúk na dodanie leštiacich podložiek, leštív a polovodičov kremíka
27.8.2014
10 Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty - meď a iné materiály Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty - meď a iné materiály 20.5.2015
11 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie medi a iného  materiálu Výzva na predkladanie ponúk na dodanie medi a iného  materiálu 22.5.2015
12 KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU:   Bezkyslíkovej medi, monokryštálov medi a iného materiálu KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU:   Bezkyslíkovej medi, monokryštálov medi a iného materiálu 29.6.2015